פיצויים לקורבנות עבירה- תביעה אזרחית נגררת לפלילים

תביעה אזרחית נגררת לפלילים היא תביעה אזרחית שאותה מגיש קורבן העבירה, במסגרתה קורבן העבירה מבקש לממש את זכויותיו ודורש מהעבריין פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ישירה מביצוע העבירה הפלילית. בית המשפט שדן ומכריע בסופו של דבר, בתביעה אזרחית נגררת הוא אותו בית משפט שהרשיע את העבריין, זאת אומרת אותו שופט שהרשיע את העבריין, גם ידון בתביעה אזרחית נגררת ויכריע בשאלת הפיצוי לקורבן העבירה.

כאשר קורבן עבירה מבקש לממש את זכויותיו לפיצויים בגין נזקי גוף או לפיצויים בגין נזק נפשי במסגרת תביעה אזרחית נגררת לפלילים, רצוי ומומלץ להסתייע בעורך דין נזיקין ולשקול מהן האפשרויות העומדות לקורבן העבירה.

 

תביעה אזרחית נגררת לפלילים – תביעה אזרחית נגררת לפלילים היא דרך המלך, בהליך זה ניתן בקורבן תובע פיצוי כספי מהעבריין, והתביעה מתנהלת מול אותו גורם שיפוטי שהרשיע את העבריין בעבירה. יש להגיש תביעה אזרחית נגררת בפרק זמן של 90 ימים מהיום שפסק הדין הפלילי הפך לחלוט- זאת אומרת מהיום שבו כבר לא ניתן לערער על פסק הדין הפלילי, יש חלון של 90 ימים שבהם ניתן להגיש תביעה אזרחית נגררת, אם חולפים 90 הימים, עדיין אפשר לתבוע פיצוי במסגרת תביעה אזרחית רגילה.

היתרונות שבהגשת תביעה אזרחית נגררת הם רבים, למשל: המסקנות והעובדות שבית המשפט קבע בהליך הפלילי, ובעיקר בשאלת האחריות לנזק, הם ראיה חלוטה- המשמעות היא שהקביעות העובדתיות והמסקנות בהליך הפלילי מגבשות את האחריות לנזק ונותר לדון אך ורק בשאלת גובה הנזק, זאת אומרת בשאלת גובה הפיצוי לנפגע העבירה.

המשמעות היא שהעבריין, מבצע העבירה לא יכול להגיש ראיות לסתור ולהפריך את העובדות שבגינן הורשע, אלא לכל היותר ראיות כשיקול להקלה בפיצוי שעליו לשלם לקורבן העבירה.

יתרון נוסף, הוא שהשופט שהרשיע את העבריין, הוא זה שגם מכריע בתביעת הפיצויים, והוא זה שלמעשה קובע מהו גובה הפיצוי שישלם העבריין לקורבן העבירה.

במסלול של תביעה נגררת, קורבן העבירה צריך להוכיח את גובה הנזק שנגרם לו, לכן רצוי לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הקיימים לאחר ביצוע העבירה, ולהגיש חוות דעת מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי, להוכחת הנזקים הפיזיים ו/או הנפשיים שנגרמו בעקבות ביצוע העבירה.

פיצויים בתביעה אזרחית נגררת, מורכבים משני ראשי נזק נפרדים, נזק ממוני (נזקים כספיים) שנגרמו לקורבן העבירה – הוצאות על טיפולים רפואיים, עזרה של צד ג' בפעולות יומיומיות, אבדן שכר, ונזק בלתי ממוני ( נזק שלא ניתן לכמת) כגון: נכות, כאב וסבל, אבדן הנאה וכו', אותו פוסק בית המשפט בהתאם לאומדנא והערכה כללית.

תביעה אזרחית לפיצויים– אם קורבן העבירה החליט להגיש את תביעתו לאחר 90 ימים מהיום שפסק הדין הפלילי הפך חלוט, עדיין עומדת לקורבן העבירה האפשרות לתבוע פיצויים בגין נזקי גוף, ונזקים נפשיים במסגרת תביעה אזרחית רגילה.

תביעה אזרחית לפיצויים, נדונה כמו כל תביעה אזרחית אחרת, ההבדל שבין מסלול של תביעה רגילה לבין מסלול של תביעה נגררת, הוא שבתביעה רגילה, לא ידון בתיק הגורם השיפוטי שהרשיע את הנאשם, פסק הדין הפלילי אינו ראיה חלוטה אלא ראיה לכאורה בלבד כך ששאלת האחריות עומדת במחלוקת, ואין לקורבן העבירה יתרון דיוני.

המאמר תרם לכם? שתפו שהוא יתרום גם לאחרים
עו"ד אביתר כהן

עו"ד אביתר כהן

עורך דין אביתר כהן הוא חבר ועדת לשון הרע הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל, בוגר במשפטים (LL.B) מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל, מוסמך לשכת עורכי הדין בישראל ובעל תעודת מגשר מהמרכז הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין.

צור קשר
צור איתנו קשר

אנא מלא את הטופס


נציג מטעמנו ידאג ליצור עמך קשר

דילוג לתוכן