הפרת הסכם

רובנו חותמים על חוזים והסכמים במהלך חיינו, כמו למשל: חוזה בין מזמין לקבלן, חוזה שכירות או מכר דירה, הסכם למתן שירותי תיווך, הסכם ממון וכו'.

במקרה שצד להסכם בוחר בין במעשה או בין במחדל להפר את החוזה, חשוב לדעת כיצד לפעול במצב זה ומהן האפשרויות שעומדות לצד שנפגע מהפרת ההסכם.

הפרת חוזה היא מצב שבו צד אחד פועל בניגוד להסכמות הצדדים, כך למשל: אינו עומד במועד שהוסכם עליו לביצוע פעולה הנובעת מתנאי ההסכם, או לא מבצע פעולה שהוסכם עליה הנובעת מתנאי ההסכם, בין במעשה ובין במחדל.

האפשרויות העומדות לצד הנפגע מהפרת החוזה
להלן הפתרונות והאפשרויות שעומדות לצד הנפגע מהפרת החוזה:

ניהול משא ומתן מול הצד המפר- במקרה של הפרת חוזה, צד להסכם יכול להסתייע בייעוץ משפטי ושירות של עורך דין לצורך ניהול משא ומתן עם הצד שהפר את ההסכם. אפשרות זו הוכחה כיעילה במקרים רבים.

שיגור מכתב התראה – לצד שנפגע מהפרת ההסכם היא, שיגור מכתב התראה בטרם נקיטה בהליך משפטי לצד המפר. אפשרות פשוטה ויעילה זו, מאפשרת לצד המפר לתקן את ההפרה בזמן סביר ומסבה את תשומת ליבו לכך שפעל בניגוד לתנאי ההסכם. ככל שהצד המפר מתקן את ההפרה, הצדדים להסכם יכולים לחזור ליחסים מסחריים תקינים.

אולם, ככל שהצד שהפר את החוזה מסרב לפעול כדי לתקן את ההפרה שביצע, עומדת לצד שנפגע אפשרות נוספת, במקרה זה ניתן להגיש תביעה חוזית מקיפה.

הגשת תביעה חוזית- במקרה שצד נפגע מהפרת חוזה, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט המוסמך לקיום ההסכם או לביטול ההסכם, כאשר מבקשים סעדים אלו, ניתן לדרוש גם סעד של פסיקת פיצויים, בהתאם לנזק שנגרם לצד הנפגע או בהתאם להסכמות הצדדים- כאשר קיים בהסכם סעיף שמתייחס ל –"פיצוי מוסכם מראש".

קיום ההסכם– סעד זה נתון לשיקול דעת של בית המשפט אשר ייקבע האם הנפגע זכאי לאכיפה. קיימים בחוק מקרים שבהם בית המשפט לא יעניק סעד של אכיפה, למשל: במקרים שבהם החוזה אינו בר ביצוע, קרי- לא ניתן לבצע אותו מסיבות שונות, וכן במקרים שבהם אכיפה משמעותה כפייה לעשות או לבצע עבודה אישית או שירות אישי.

ביטול ההסכם– במקרה שצד נפגע מהפרה של הסכם ומעוניין לבטל אותו, בית המשפט ייעתר ויבטל את ההסכם כאשר מדובר בהפרה יסודית, זאת אומרת, הפרה של סעיפים מסוימים בהסכם שהצדדים הסכימו עליהם מראש בהסכם, כי הם סעיפים יסודיים שהפרתם מהווה הפרה יסודית, שצד להסכם לא היה מתקשר בהסכם מלכתחילה אם הוא היה צופה מראש את תוצאות ההפרה.

כאשר צד נפגע מהפרה שאינה יסודית, הוא זכאי לבטל את החוזה רק לאחר שהעניק למפר החוזה ארכה לקיום ההסכם, ולאחר שהצד המפר לא פעל על מנת לקיים את ההסכם בתוך זמן סביר. במקרה שבו הצד המפר אינו נענה לדרישה לקיום החוזה, בית המשפט יבטל את ההסכם.

לאחר ביטול החוזה כל צד חייב להשיב לצד השני את התמורה שהתקבלה בגין ההסכם או שוויה באופן שבו המצב חוזר לקדמותו.

אם נפגעתם מהפרת חוזה וברצונכם לבחון את האפשרויות שהוצגו לעיל, הנכם מוזמנים לפנות לייעוץ משפטי למשרד עו"ד אביתר כהן שעוסק בתחום ובעל ניסיון בתביעות חוזיות וסכסוכים כספיים.

המאמר תרם לכם? שתפו שהוא יתרום גם לאחרים
עו"ד אביתר כהן

עו"ד אביתר כהן

עורך דין אביתר כהן הוא חבר ועדת לשון הרע הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל, בוגר במשפטים (LL.B) מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל, מוסמך לשכת עורכי הדין בישראל ובעל תעודת מגשר מהמרכז הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין.

צור קשר
צור איתנו קשר

אנא מלא את הטופס


נציג מטעמנו ידאג ליצור עמך קשר

דילוג לתוכן