עורך דין הטרדה מאיימת

עו"ד אביתר כהן מתמחה בתחום עורך דין הטרדה מאיימת, חבר ועדת לשון הרע הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל, בוגר במשפטים (LL.B) מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל, מוסמך לשכת עורכי הדין בישראל ובעל תעודת מגשר מהמרכז הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין.

בנוסף לעיסוק כעורך דין לשון הרע, המשרד עוסק גם בבקשות למתן צווים למניעת הטרדה מאיימת וצווי הרחקה.

צו למניעת הטרדה מאיימת ובשפה פשוטה צו הרחקה הוא סעד שבית משפט השלום מעניק במסגרת הליך מכוח חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב -2001. מטרת החוק וצו ההרחקה, היא הגנה ושמירה על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו מפני אלימות והטרדה של אדם אחר.

הטרדה מאיימת מוגדרת כהטרדה שאדם נוקט כנגד אדם אחר בכל דרך שהיא או באמצעות נקיטת איומים כלפיו, ובנסיבות הקיימות ישנו בסיס סביר וחשד, כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם פעם נוספת.

הטרדה מאיימת באה לידי ביטוי בפעולות הבאות:

 בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;
בנקיטת איומים בפגיעה באדם או במאיים עצמו;
ביצירת קשר עם אדם בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;
בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה של אדם;

בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

ההליך נפתח בבקשה לצו הרחקה במעמד צד אחד (בנוכחות המבקש בלבד) כאשר קיים חשד לכאורה ובסיס להניח כי המטריד, עלול לשוב ולהטריד את מבקש הצו פעם נוספת. אם בית המשפט נעתר לבקשה ומעניק צו זמני למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, יתקיים דיון במעמד שני הצדדים בתוך שבעה ימים ובו תידון הבקשה לגופה.

בית המשפט מוסמך להעניק צו הרחקה לתקופה ראשונה של שישה חודשים, בנוסף, בית המשפט מוסמך להאריך את תוקפו של צו ההרחקה לתקופה שנייה ולהורות כי צו ההרחקה יחול לשישה חודשים נוספים, ובנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להאריך את תוקף הצו עד לתקופה של שנתיים.

במקרה של חשש לפגיעה בשלוות החיים,  או כאשר עולה חשש מפגיעה פיזית, הטרדות או איומים, רצוי ומומלץ ליצור איתנו קשר, כדי לקבל ייעוץ משפטי וליווי שוטף בדבר קבלת צו הרחקה כנגד המטריד.

צור קשר
צור איתנו קשר

אנא מלא את הטופס


נציג מטעמנו ידאג ליצור עמך קשר

דילוג לתוכן