הוצאת דיבה חוק

דיני לשון הרע ממלאים תפקיד מכריע בהגנה על אנשים מפני הצהרות כוזבות ומזיקות שעלולות לפגוע בשמם הטוב. זהו ענף במשפט המתמקד בהגנה על אנשים מפני לשון הרע, המתייחס למעשה של אמירת הצהרות כוזבות על מישהו הפוגעות באופיו או בשמו הטוב. לשון הרע שונה מלשון הרע בכך שהיא כוללת דברי לשון הרע כתובים או מודפסים. הבנת דיני לשון הרע חיונית לכל מי שרוצה לנקוט בצעדים משפטיים נגד מי שפרסם מידע כוזב אודותיהם.

הבנת לשון הרע

על מנת להבין את חשיבותם של דיני לשון הרע, חשוב שתהיה הבנה ברורה של לשון הרע על צורותיה השונות. לשון הרע מתייחסת לפעולה של אמירת הצהרות כוזבות על אדם או גוף הפוגעות בשמם הטוב. זה יכול לכלול הצהרות כוזבות שנכתבו (הוצאת דיבה) או מדוברות (לשון הרע). בעוד לשון הרע כוללת מילים מדוברות, לשון הרע כוללת הצהרות כתובות או מודפסות, כגון אלה שפורסמו בעיתונים, מגזינים או פלטפורמות מקוונות.

לשון הרע נחשבת למזיקה יותר מלשון הרע מכיוון שלאמירות כתובות יש טווח רחב יותר ויכולה להיות להן השפעה ארוכת טווח. עם עליית הרשתות החברתיות והפלטפורמות המקוונות, גדל הפוטנציאל של הצהרות דיבה להתפשט במהירות ולגרום נזק משמעותי.

דיני לשון הרע, אם כן, ממלאים תפקיד חיוני בהגנה על שמו הטוב של אדם ובהבטחת כי הצהרות כוזבות אינן מותרות ללא בקרה. עם זאת, כדי להוכיח תביעת לשון הרע, יש לבסס יסודות מסוימים:

 1. הצהרה כוזבת: היסוד הראשון שיש לקבוע הוא כי ההצהרה שנאמרה על הפרט היא שקרית. אם אמירה היא אמת, היא אינה יכולה להיחשב כלשון הרע, שכן אמת היא הגנה מוחלטת מפני לשון הרע.
 2. פגיעה במוניטין: ההצהרה הכוזבת ודאי גרמה נזק לשמו הטוב של האדם. פגיעה זו יכולה להיות בצורה של נזק לחייהם האישיים או המקצועיים, כגון אובדן הזדמנויות עסקיות או ניכור מחברים ועמיתים.
 3. פרסום: ההצהרה הכוזבת חייבת להתפרסם או להימסר לצד שלישי. משמעות הדבר היא שההצהרה חייבת להיות ידועה למישהו אחר מאשר האדם המושמצה.
 4. רשלנות או כוונה: בהתאם לסמכות השיפוט, ייתכן שהתובע יצטרך להוכיח כי הנתבע פעל ברשלנות או בכוונה במתן ההצהרה הכוזבת. במקרים מסוימים, התובע עשוי רק להראות כי הנתבע התרשל באימות אמיתות ההצהרה.

בנוסף לאלמנטים אלו, חשוב לציין כי על אנשי ציבור, כגון פוליטיקאים או ידוענים, מוטל נטל הוכחה גבוה יותר בכל הנוגע ללשון הרע. הם צריכים להוכיח לא רק את ההצהרה השקרית ואת הפגיעה במוניטין, אלא גם שההצהרה נאמרה בזדון ממשי – כלומר האדם שאמר את ההצהרה ידע שהיא שקרית או פעל תוך התעלמות פזיזה מהאמת.

השגת הבנה מלאה של אלמנטים אלה חיונית לבניית טיעון חזק ללשון הרע. באמצעות עבודה עם עורך דין לשון הרע המתמחה בדיני לשון הרע, תוכלו לנווט בין נבכי ההליך המשפטי ולהגדיל את סיכוייכם לתוצאה מוצלחת.

ההליך המשפטי של תביעת לשון הרע

לשון הרע יכולה להיות בעלת השלכות חמורות על שמו הטוב של אדם, וחשוב לנקוט בצעדים משפטיים כדי להגן על עצמך מפני הצהרות שקריות ומזיקות. אם אתה סבור שנפלת קורבן ללשון הרע, חשוב להבין את ההליך המשפטי הכרוך בתביעת לשון הרע. סעיף זה יספק מדריך שלב אחר שלב שיעזור לך לנווט בתהליך זה ביעילות.

איסוף ראיות

הצעד הראשון בתביעת לשון הרע הוא לאסוף ראיות התומכות בטענתכם. זה עשוי לכלול איסוף כל אמירה כתובה או מוקלטת שהיא לשון הרע בטבע, כמו גם כל עדים שיכולים להעיד על האופי הכוזב והמזיק של ההצהרות. חשוב לתעד ולשמר את כל הראיות כדי לתמוך בתיק שלך.

הגשת תלונה

לאחר שאספת מספיק ראיות, השלב הבא הוא להגיש תלונה לבית המשפט המתאים. בדרך כלל מדובר בניסוח מסמך משפטי המכונה תלונה, המפרט את פרטי האמירות המכפישות, מזהה את הצדדים המעורבים ומציין את הסעד המבוקש. חשוב להתייעץ עם עורך דין לשון הרע על מנת לוודא כי תלונתך מנוסחת כראוי ומוגשת במועדים הנדרשים.

שירות התהליך

לאחר הגשת התלונה, יש להגיש לנאשם העתק מהתלונה וזימון. ניתן לעשות זאת באמצעות שירות אישי, כאשר הנאשם מקבל פיזית את המסמכים, או באמצעים חלופיים, כגון דואר מאושר או פרסום. שירות נאות הוא חיוני כדי להבטיח כי הנתבע מודע לתביעה ויש לו הזדמנות להגיב.

תגובת הנתבע

לאחר הגשת התלונה, ניתן לנאשם פרק זמן מסוים להגיב, בדרך כלל תוך 20 עד 30 יום. הנתבע רשאי לבחור להגיש תשובה, להודות או להכחיש את הטענות, או להגיש בקשה לדחיית התיק. חשוב להתייעץ עם עורך דין לשון הרע כדי לקבוע את התגובה המתאימה למעשיו של הנתבע.

גילוי

לאחר שהנתבע מגיש תגובה, שני הצדדים נכנסים להליך הגילוי. מדובר בחילופי מידע וראיות רלוונטיות לתיק. גילוי יכול לכלול חקירות, שהן שאלות בכתב שיש לענות עליהן בשבועה, כמו גם בקשות מסמכים והפקדות. המידע המתקבל באמצעות גילוי הוא חיוני לבניית מקרה חזק.

בקשות קדם משפט

לאחר השלמת הגילוי, כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשות קדם-משפט כדי לפתור סוגיות משפטיות מסוימות לפני המשפט. בקשות אלה עשויות לכלול בקשה לפסק דין מקוצר, כאשר צד אחד טוען כי אין נפקות ממשית של עובדה מהותית וכי הוא זכאי לפסק דין כדין. חשוב שיהיה עורך דין לשון הרע מיומן שיוכל לנווט ולהגיב לבקשות אלה ביעילות.

בדיקה

אם התיק לא יסתדר או לא ייפתר באמצעות בקשות קדם משפט, הוא ימשיך למשפט. במשפט, שני הצדדים מציגים את ראיותיהם וטיעוניהם בפני שופט או חבר מושבעים, אשר יקבע אם התרחשה לשון הרע ואילו פיצויים, אם בכלל, יש לפסוק. חשוב שתהיה אסטרטגיה משפטית חזקה וייצוג מיומן בשלב המשפט.

תוצאות וסעדים אפשריים

התוצאה של תביעת לשון הרע יכולה להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה. אם בית המשפט קובע כי אירע לשון הרע, ניתן לפסוק לתובע סעדים שונים, לרבות פיצויים כפיצוי על הנזק שנגרם על ידי האמירות המכפישות. במקרים מסוימים, ניתן לפסוק פיצויים עונשיים גם כדי להעניש את הנאשם על התנהגותו הזדונית. חשוב להתייעץ עם עורך דין לשון הרע כדי להבין את התוצאות והסעדים האפשריים הקיימים במקרה הספציפי שלך.

הוכחת לשון הרע: יסודות והגנות

הוכחת לשון הרע בתביעת לשון הרע מחייבת את התובע לבסס מספר יסודות מרכזיים. יסודות אלה משמשים בסיס לטענה ויש להוכיחם באמצעות מכלול הראיות. בואו נבחן את יסודות לשון הרע ואת ההגנות האפשריות שנתבעים עשויים להעלות בתביעת לשון הרע.

יסודות לשון הרע

1. לשון הרע: על התובע להראות כי האמירה המדוברת מהווה לשון הרע . משמעות הדבר היא כי על האמירה לפגוע בשמו הטוב של התובע, לחשוף אותו לשנאה ציבורית, לבוז, ללעג או להשפיע עליו לרעה במקצועו או במקצועו.

2. זיהוי: על התובע להראות כי האמירה המכפישה מתייחסת אליו באופן ספציפי. לא די בכך שההצהרה תהווה לשון הרע באופן כללי; זה חייב להיות מופנה אל התובע.

3. זיוף: על התובע להוכיח כי האמירה המכפישה שקרית. אם האמירה נכונה, היא אינה יכולה להיחשב כהוצאת דיבה. עם זאת, נטל ההוכחה הוא בדרך כלל על הנתבע להוכיח את אמיתות האמירה אם היא שנויה במחלוקת.

4. פרסום: יש למסור את ההודעה המכפישה לצד שלישי. זה יכול להתפרסם בכתב, לדבר בעל פה, או אפילו להביע באמצעות מחוות או אמצעים לא מילוליים אחרים. המפתח הוא שההצהרה נמסרה למישהו שאינו התובע.

הגנות לשון הרע

לרשות נתבעים בתביעת לשון הרע עומדות מספר הגנות פוטנציאליות. הגנות אלה נועדו לערער על אחד או יותר מיסודות לשון הרע ולהטיל ספק בתביעתו של התובע. הנה כמה הגנות נפוצות:

1. אמת: אם הנתבע יכול להוכיח כי האמירה המכפישה נכונה, היא משמשת הגנה מוחלטת להוצאת דיבה. אמיתות ההצהרה יכולה להיקבע באמצעות ראיות ועדויות עדים.

2. חיסיון: התקשרויות מסוימות מוגנות על ידי חיסיון , כלומר לא ניתן להטיל על האדם המוסר את ההצהרה אחריות בגין לשון הרע. לדוגמה, הצהרות שנאמרו בהליכים משפטיים, בדיוני חקיקה או על ידי פקידי ממשלה בתפקידם הרשמי עשויות להיחשב חסויות.

3. דעה: הבעת דעה מוגנת בדרך כלל על פי התיקון הראשון לחוקה. אם הנתבע יכול להוכיח כי האמירה המדוברת היא עניין של דעה ולא הצהרת עובדה, היא עשויה לשמש הגנה להוצאת דיבה.

4. הסכמה: אם התובע הסכים לפרסום ההודעה המכפישה, זו עשויה להיות הגנה מפני הוצאת דיבה. עם זאת, ההסכמה חייבת להיות מרצון ולא הושגה באמצעות כפייה או הטעיה.

חשוב להתייעץ עם עורך דין לשון הרע כדי להבין את האלמנטים וההגנות הספציפיים החלים על תביעת הדיבה שלכם. הם ינחו אותך בתהליך המשפטי ויעזרו לבנות תיק חזק כדי להגן על המוניטין שלך.

פיצויים בתביעות לשון הרע

כאשר שמו הטוב של אדם נפגע עקב הוצאת דיבה, הוא עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי כספי על הנזק שנגרם. בחלק זה נדון בסוגי הפיצויים השונים שניתן לפסוק בתביעות לשון הרע.

1. פיצויים:

פיצויים נועדו לפצות את התובע על הנזק הממשי שנגרם לו כתוצאה מלשון הרע. ישנם שני סוגים של פיצויים:

 1. נזקים בפועל: מדובר בנזקים הניתנים לכימות וקשורים ישירות לנזק שנגרם. הם עשויים לכלול הפסדים כספיים, אובדן מוניטין, עוגמת נפש ונזקים ספציפיים אחרים שניתן להוכיח באמצעות ראיות.
 2. נזקים משוערים: במקרים מסוימים, קשה לכמת בוודאות את הנזק שגרמה האמירה המכפישה. במצבים כאלה, ניתן לפסוק פיצויים משוערים על בסיס ההנחה כי נגרם נזק לשמו הטוב של התובע.

2. פיצויים עונשיים:

במקרים מסוימים של לשון הרע חמורה במיוחד, ניתן לפסוק פיצויים עונשיים בנוסף לפיצויים. פיצויים עונשיים נועדו להעניש את הנתבע על התנהגותו הפסולה ולהרתיע אחרים מהתנהגות דומה. חישוב הפיצויים העונשיים לוקח בחשבון גורמים כגון כוונת הנתבע, מצבו הכלכלי וחומרת לשון הרע.

3. גורמים המשפיעים על נזקים:

ישנם מספר גורמים שיכולים להשפיע על גובה הפיצויים שנפסקו בתביעת דיבה. גורמים אלה כוללים:

 1. היקף הפגיעה בשמו הטוב של התובע
 2. התפוצה והנראות של האמירה המכפישה
 3. אמינותו ושמו הטוב של הנאשם
 4. המשאבים הכספיים של הנתבע
 5. הראיות שהביא התובע לתמיכה בתביעתו

חשוב לציין כי סכום הפיצויים שנפסק יכול להשתנות במידה רבה בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה וסמכות השיפוט בה מוגשת התביעה. התייעצות עם עורך דין לשון הרע יכולה לעזור לקבוע את הנזקים הפוטנציאליים שניתן לשקם בתביעת דיבה.

תפקידו של עורך דין לשון הרע

שכירת שירותיו של עורך דין לשון הרע היא קריטית כאשר מנהלים תביעת דיבה. דיני לשון הרע יכולים להיות מורכבים ולהשתנות מתחום שיפוט לתחום שיפוט. עורך דין מיומן המתמחה בתביעות לשון הרע יכול לספק את המומחיות והניסיון הדרושים כדי לנווט בהליך המשפטי ביעילות. הנה כמה סיבות מרכזיות מדוע כדאי לשקול לשכור את שירותיו של עורך דין לשון הרע:

1. היכרות מעמיקה עם דיני לשון הרע

עורך דין לשון הרע הוא בעל הבנה עמוקה של נבכי דיני לשון הרע. הם בקיאים באלמנטים הספציפיים שיש להוכיח בתביעת לשון הרע ומכירים את הניואנסים של הגנות לשון הרע. ידע זה מאפשר להם לבנות מקרה חזק ולצפות את כל האתגרים שעלולים להתעורר.

2. הכוונה אסטרטגית

עורך דין לשון הרע יכול לספק ליווי אסטרטגי לאורך כל ההליך המשפטי. הם יכולים לעזור לך לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר ולפתח אסטרטגיה משפטית מוצקה המותאמת למקרה הספציפי שלך. הם ינתחו את הראיות, יעריכו את התוצאות האפשריות וייעצו לך על הדרך היעילה ביותר להמשיך.

3. איסוף ראיות

אחד ההיבטים הקריטיים ביותר בתביעת לשון הרע הוא איסוף ראיות לתמיכה בטענה שלך. לעורך דין לשון הרע יש את המומחיות לזהות ולאסוף את הראיות הדרושות, כגון הצהרות עדים, מסמכים וראיות דיגיטליות. הם יודעים איפה לחפש ראיות ואיך להציג אותן בצורה יעילה בבית המשפט.

4. משא ומתן על הסדר

בתביעות לשון הרע רבות, הצדדים עשויים לבחור לפתור את העניין באמצעות הסדר ולא ללכת למשפט. עורך דין לשון הרע יכול לנהל משא ומתן בשמך ולחתור להסדר הוגן המגן על המוניטין שלך ומספק פיצוי הולם על הנזק שנגרם.

5. ייצוג בבתי משפט

אם התיק שלך ממשיך לבית המשפט, עורך דין לשון הרע ייצג אותך ויציג את המקרה שלך בפני שופט וחבר מושבעים. הם ישתמשו בכישורי הסנגור שלהם ובידע המשפטי שלהם כדי לטעון את עמדתך ביעילות ולאתגר את כל ההגנות שהוצגו על ידי הצד היריב.

שכירת שירותיו של עורך דין לשון הרע לא רק מגדילה את הסיכויים שלך לתוצאה מוצלחת, אלא גם מספקת שקט נפשי. הם יטפלו במורכבויות המשפטיות, ויאפשרו לך להתמקד בשיקום המוניטין שלך ולהתקדם. אל תזלזלו בערך שעורך דין לשון הרע מיומן יכול להביא לתביעת הדיבה שלכם.

מסקנה

לסיכום, דיני לשון הרע ממלאים תפקיד מכריע בהגנה על הפרט מפני ההשפעות המזיקות של לשון הרע. החוק מספק מסגרת משפטית למיצוי הדין עם מי שמפיץ מידע כוזב ומזיק על מעשיו. הבנת המושג לשון הרע וההליך המשפטי הכרוך בתביעת לשון הרע חיונית לכל מי שמבקש להגן על שמו הטוב.

על ידי הוכחת יסודות תביעת לשון הרע והסתייעות בעורך דין לשון הרע, אנשים יכולים להגדיל את סיכוייהם להשיג תוצאה חיובית. חשוב לזכור כי פנייה לסעד משפטי בגין לשון הרע היא הליך מורכב ורב ניואנסים, וייצוג מקצועי מומלץ ביותר. על ידי ניווט יעיל במערכת המשפט, אנשים יכולים להגן על המוניטין שלהם ולהבטיח כי הצדק ייעשה.

המאמר תרם לכם? שתפו שהוא יתרום גם לאחרים
עו"ד אביתר כהן

עו"ד אביתר כהן

עורך דין אביתר כהן הוא חבר ועדת לשון הרע הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל, בוגר במשפטים (LL.B) מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל, מוסמך לשכת עורכי הדין בישראל ובעל תעודת מגשר מהמרכז הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין.

צור קשר
צור איתנו קשר

אנא מלא את הטופס


נציג מטעמנו ידאג ליצור עמך קשר

דילוג לתוכן