האם הסכם בעל פה מחייב מבחינה משפטית?

התשובה היא שבהסכמים מסוימים ישנה דרישה מפורטת כי יעשו בכתב וישנם הסכמים שאין חובה לערוך בכתב וניתן לקיימם בעל פה או דרך התנהגות.

יש הסכמים שמפאת חשיבותם חייבים להיחתם ולהיעשות בכתב, למשל: בהסכם לרכישת דירה ישנה דרישה שההסכם יהיה כתוב בהתאם לסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בנוסף בהסכמי שכירות לתקופה של מעל 5 שנים או לשכירות שיש בצידה אופציית הארכה לתקופה של מעל 5 שנים חלה דרישת הכתב הקבועה בסעיף 79 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. דרישת הכתב חלה בהסכמים נוספים, כמו למשל בהסכם תיווך בין מתווך לרוכשים או קונים ובהסכמי ממון בין בני זוג.

הרציונל לדרישה שההסכם יהיה בכתב הוא מהות ההסכם, הסכם שמסדיר את יחסי הממון בין בני זוג ועסקאות מקרקעין הם הסכמים שהמחוקק ראה בהם חשיבות וקבע לגביהם דרישת כתב. בעסקאות אלה ללא דרישת הכתב אין להסכם בעל פה תוקף מחייב, יחד עם זאת בתי המשפט יכולים לרכך את דרישת הכתב בנסיבות מסוימות.

סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ז-1973, קובע שניתן לעשות הסכם בעל-פה, בכתב או בכל דרך אחרת (למשל לחיצת יד). כדי שהסכם בעל פה יהיה בעל תוקף מחייב, הוא חייב לעמוד בדרישות הקבועות בפרק א' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ז-1973 ובתנאים שנקבעו בפסיקה:

  1. צד להסכם נתן הצעה והצד השני קיבל אותה.
  2. הצדדים גמרו בדעתם להתקשר בהסכם.
  3. ההסכם מפרט את התמורה בין הצדדים, התנאים, פרטי ההתקשרות ותקופה ההסכם ישנה מסוימות.
  4. הצדדים התנהגו בהתאם להסכמות שהושגו בעל פה.

כל עוד הסכם אינו טעון מסמך בכתב או שהצדדים החליטו שההסכם חייב להיות ערוך בכתב, אין מניעה לקיים הסכם בעל פה או דרך התנהגות, כך גם קובעת הפסיקה בעניין זה (ע"א 4933-17 איבגי נ' פרידמן).

איך מוכיחים הסכם בעל פה כשאין מסמך כתוב?

כיצד ניתן להוכיח הסכם בעל פה ללא מסמך בכתב? כאשר צד להסכם טוען כי מתקיים הסכם בעל פה, עליו הנטל להוכיח את תנאי ההסכם וכי בכלל התגבש הסכם בעל פה. מדובר בנטל ראייתי כבד אשר דורש הוכחות ממשיות להוכחת הטענה לקיומו של הסכם בעל פה בר-תוקף. (ת"א 43553-01-18). מדובר בנטל כבד, שניתן לעמוד בו באמצעות הגשת ראיות שמהן ניתן ללמוד על קיומו של ההסכם.

הפרו מולי הסכם בעל פה – מה אפשר לעשות?

במקרה כזה, יש לבצע איסוף של חומר הראיות כבר בשלב הראשוני, על מנת להוכיח לבית המשפט שהתקיימה  מערכת יחסים חוזית-מסחרית בין הצדדים.

לאחר מכן יש להוכיח את קיומו של ההסכם באמצעות ראיות חיצוניות להסכם ומהם התנאים שעליהם הסכימו הצדדים במסגרת ההסכם, מה בעצם סוכם מהחינת מועדי תשלום, תאריכים, הפרות וכו'. לבסוף יש להוכיח כי אחד הצדדים ביצע הפרה של ההסכם, ומה הסעד שמבקשים מבית המשפט- אכיפה ופיצויים, ביטול ופיצויים או פיצויים בלבד.

איך אפשר להוכיח כי התקיים הסכם בעל פה ואת הפרת ההסכם?

בפנייה לייעוץ משפטי, הדרכה והכוונה בדבר איסוף הראיות בטרם הגשת תביעה, בין היתר ניתן להוכיח את קיום ההסכם והפרתו באופן שבו התנהגו הצדדים, החלפת טיוטות שלא התגבשו להסכמים חתומים (ככל שישנן), תיעוד תשלומים, חשבוניות וקבלות, עדים, התכתבויות, הקלטות וכל ראיה ממנה ניתן ללמוד על קיומה של מערכת יחסים חוזית ועל הפרתה.

לייצוג משפטי בהגשת תביעה בגין הפרת הסכם בעל פה או בייצוג בהתגוננות מפני תביעת שעילתה הסכם בעל פה –  צרו קשר בטל' 072-393-9422

המאמר תרם לכם? שתפו שהוא יתרום גם לאחרים
עו"ד אביתר כהן

עו"ד אביתר כהן

עורך דין אביתר כהן הוא חבר ועדת לשון הרע הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל, בוגר במשפטים (LL.B) מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל, מוסמך לשכת עורכי הדין בישראל ובעל תעודת מגשר מהמרכז הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין.

צור קשר
צור איתנו קשר

אנא מלא את הטופס


נציג מטעמנו ידאג ליצור עמך קשר

דילוג לתוכן